วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

AEROSPOKE

AEROSPOKE
ในราคา 15000 บาท

DC X SE RACING PK RIPPER - FIXED GEARDC X SE RACING PK RIPPER - FIXED GE
ราคาเพียง  33000 บาท

Mongoose Fixed

Mongoose Fixed 
ราคาเบาๆเพียง 13500 บาท

CREATE TRICK FREESTYLE!!!!CREATE TRICK FREESTYLE!!!! 

ราคาเบาๆเพียง 16500 เท่านั้น

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554